Hipoterapia

Ewelinka uczestniczy w hipoterapii w ośrodku:

Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Ruchowej PASJA

Agnieszka Kuźnik-Królikowska
Fletnowo 2  |  86-134 Dragacz (k. Grudziądza)
Telefon kontaktowy: 509-152-401
Adres E-Mail: kontakt@osrodek-pasja.pl

http://www.osrodek-pasja.pl/

HIPOTERAPIA

… jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.
Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta. Każda osoba niepełnosprawna, cierpiąca na jakąkolwiek chorobę czy zaburzenie może wynieść specyficzne dla siebie korzyści z zajęć hipoterapeutycznych.

Z zajęć hipoterapii może korzystać każdy od 1 do 99 roku życia, konieczne jest jednak skierowanie od lekarza lub klasyfikacja o braku przeciwwskazań do tego typu zajęć.

Zajęcia hipoterapii trwają 30 min i są dostosowane do potrzeb dziecka i jego możliwości psycho-fizycznych. Rodzice i opiekunowie biorą czynny udział w zajęciach m.in. prowadząc konia.

Program zajęć hipoterapii jest opracowywany indywidualnie do każdego dziecka na podstawie zlecenia lekarskiego, karty informacyjnej o rozwoju dziecka w porozumieniu i po konsultacjach ze specjalistami oraz terapeutami dziecka.

Zajęcia najczęściej odbywają się w lesie na świeżym powietrzu a w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych w ujeżdżalni. Pani Agnieszka – hipoterapeutka jest bardzo sympatyczną osobą, lubi swoją pracę i swoich pacjentów. Zawsze stara się dopasować do rodzica aby ustalić dogodny termin zajęć.

Polecam 🙂