Grudziądz

Turnus rehabilitacyjny w Grudziądzu odbywa się w ośrodku:

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Spółki z o.o.

OPUS II Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych

ul. Moniuszki 13 A

86-300 Grudziądz

REJESTRACJA – tel./fax 56 64 322 81/kom. 661-247-743

kom.  601-085-716/661-080-000

e-mail: ordst@wp.pl

https://opusii.wordpress.com/about/

 

OPUS II Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych prowadzi kompleksową i intensywną rehabilitację niemowląt, dzieci oraz dorosłych. Ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji pacjentów:

 • z wadami wrodzonymi i nabytymi np.: MPD, dystrofie mięśniowe, przepukliny oponowo-rdzeniowe, kręcze, itp.
 • ze schorzeniami narządu ruchu np.: stopy końsko-szpotawe, płaskostopie, itp.
 • po wypadkach, urazach i operacjach układu kostno-stawowego
 • z zaburzeniami wieku rozwojowego np.: skolioza.

Ośrodek udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w trybie oddziału całodobowego 7 dni w tygodniu.

Do placówki przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem – w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również bez skierowania – odpłatnie.

OPUS II Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych udziela świadczeń w zakresie:
 1. Turnusów rehabilitacyjnych:

  • Pobyt całodobowy z wyżywieniem
  • Pokoje 2, 3-osobowe
  • Możliwość pobytu rodzica z dzieckiem
  • Całodzienna terapia i rehabilitacja
 2. Usług rehabilitacyjnych w ramach oddziału dziennego i fizjoterapii ambulatoryjnej:

  • Konsultacja lekarska
  • Terapie:
   • logopedyczna
   • manualna
   • autystyczna
   • psychologiczna
   • pedagogiczna
  • Terapia dla osób po udarach oraz urazach czaszkowo-mózgowych
  • Kinezyterapia:
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Indywidualny Program Terapeutyczny
  • Therasuit
  • Instruktaż dla rodziców
  • Masaż manualny
  • Hydroterapia:
   • Hydromasaż
   • Masaż perełkowy
   • Masaż wirowy kończyn dolnych
   • Masaż wirowy kończyn górnych
  • Magnetoterapia
  • Krioterapia:
   • CO2
   • NO2
  • Elektrostymulacja
   • Diatermia krótkofalowa
   • Ultradźwięki
   • Diadynamik
   • Galwanizacja
   • Jonoforeza
   • Fonoforeza
  • Laser
  • Fango
  • Sollux
  • Plastry – kinesiotaping
 3. Wczesnej interwencji:

  • wczesna stymulacja dziecka z uszkodzeniem układu nerwowego lub zaburzeniem napięcia mięśni
  • wczesna stymulacja dziecka zagrożonego / z grupy ryzyka
  • stymulacja rozwoju dziecka zdrowego (leżenie przodem, leżenie tyłem + obroty, siad, czworakowanie, pionizacja, chodzenie)
  • instruktaż z zakresu prawidłowej pielęgnacji niemowląt (ubieranie, rozbieranie, podnoszenie, sposoby noszenia, kąpiel itp.
  • ocena prawidłowego rozwoju niemowlęcia w różnym wieku

Opracowanie na podstawie informacji ze strony internetowej ośrodka