Bartoszyce

Turnus rehabilitacyjny w Bartoszycach odbywa się w Szpitalu:

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Oddział Rehabilitacji Dziecięcej i Terapii Matki
ul. Wyszyńskiego 11
11-200 Bartoszyce
Telefony: 
Koordynator/Lekarze: 89 764 9425  
Oddziałowa: 89 764 9426 
Dyżurka pielęgniarska: 89 764 9427

https://www.szpital-bartoszyce.pl/jednostki/oddzialy/oddzial-rehabilitacji-dzieciecej-i-terapii-matki

Żadne prawdziwe wołanie o pomoc nie zostanie bez odpowiedzi

 

Oddział Rehabilitacji Dziecięcej i Terapii Matki hospitalizuje dzieci w wieku od urodzenia do18 lat. Głównym zadaniem oddziału jest wczesna diagnostyka i terapia usprawniająca dzieci wykazujących jakiekolwiek opóźnienia lub nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym.  Przyjmujemy dzieci wyłącznie ze schorzeniami neurologicznymi, a w szczególności takimi jak:

 • mózgowe porażenie dziecięce
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • rdzeniowy zanik mięśni
 • wady wrodzone OUN
 • następstwa urazu czaszkowo-mózgowego
 • następstwa złamania kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
 • następstwa chorób zapalnych OUN
 • polineuropatie
 • encefalopatie
 • następstwa chorób naczyń mózgowych (krwotok mózgowy, zawał mózgu)
 • następstwa uszkodzenia mózgu z niedotlenienia okołoporodowego
 • wszelkie opóźnienia lub nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym u dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, urodzone z niską punktacją Apgar  czy w  zamartwicy.

Zadaniem oddziału jest również nauczenie rodzica/opiekuna  należytej pielęgnacji, karmienia, usprawniania tak, aby stał się on terapeutą własnego dziecka.

Wykonywane zabiegi, badania, usługi:

Naszym pacjentom oferujemy:

 • terapię metodą NDT-Bobath.
 • terapię metodą Vojty,
 • plastrowanie dynamiczne (Kinesiology Taping),
 • terapię zajęciową,
 • terapię logopedyczną,
 • ocenę psychologiczną,

zabiegi fizykoterapeutyczne wykonywane w Dziale Fizjoterapii i częściowo w naszym oddziale.

Liczba łóżek w oddziale:
Oddział posiada 16 łóżek dla dzieci (pacjentów) i 14 łóżek dla rodziców/opiekunów
Warunki przyjęcia na oddział:

Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału jest skierowanie  wystawione przez poradnię specjalistyczną (nie może być od lekarza rodzinnego) taką jak: neurologiczna, neonatologiczna, neurochirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, chirurgii dzieciecej, rehabilitacyjna oraz z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, chirurgii dziecięcej, chorób zakaźnych, pediatrii.

Informacje dla pacjenta:

Każde dziecko ma prawo do opiekuna w oddziale (w przypadku bliźniąt może przebywać dwoje rodziców). Rodzic/opiekun za swoją dobę hotelową płaci w kwocie przewidzianej w cenniku usług. Do swojej dyspozycji ma łóżko całą dobę.

Przy oddziale znajduje się pokój hotelowy, w którym mogą zatrzymać się osoby odwiedzające.

Do dyspozycji rodziców jest pokój, w którym  znajdują się: kuchenka mikrofalowa, czajnik, lodówka.

Opiekun i dziecko w chwili przyjęcia muszą być zdrowi, bez infekcji.

Jeżeli dziecko przyjmuje leki na stałe, należy je zabrać ze sobą w ilości na cały pobyt (ok. 2 tygodnie), w oryginalnych opakowaniach z kartonikiem.

Za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic/opiekun przebywający z dzieckiem w oddziale.

Należy zabrać ze sobą wózek, aby można było wyjść z dzieckiem na spacer.

Przed przyjazdem do oddziału zawsze należy skontaktować  się telefonicznie, aby potwierdzić pobyt. W niedzielę przyjęcia odbywają się do godziny 1430.

 

Opracowanie na podstawie strony internetowej Szpitala.